Tree of life

2012-04-29 @ 14:15:14
Ett litet fotocollage jag satte ihop med print screens från filmen The tree of life. Jag rekommenderar nog inte filmen i sig men själva filmen har väldigt vackra bilder att erbjuda! Pausade och gjorde print screens mest hela tiden.

A photo collage I put together with print screens from the movie The tree of life. I wouldn't really recommend the movie but the movie itself has alot of beautiful photos to offer! I paused and made print screens all the time.

Summer treats

2012-04-26 @ 16:00:00
Sommarens bästa skulle jag vilja säga. Det är inte mycket som slår glass i strut en het sommardag.

Summers best treat. There aren't many things that beats an ice cream on a hot summer day.

Don't you remember

2012-04-26 @ 12:53:13
I kept my distance so you would be free.